Grote Clubactie 2015

grote clubactie 2015

s.v. ODIZ-Frogs heeft een droom – een multifunctionele sporthal te bouwen op ons complex op sportpark “De Kalverhoek”.
Om deze droom te realiseren is veel geld nodig en mede daarom heeft s.v. ODIZ-Frogs, voor het eerst sinds jaren, weer meegedaan aan De Grote Club Actie.
Dit keer min of meer als proef om te zien hoe e.e.a. georganiseerd moet worden en met die ervaring het in 2016 groots aan te pakken.
Wij hebben dit jaar alleen de BeeBallertjes, Honk- en softbal Pupillen en Aspiranten ingeschakeld om loten te verkopen.
(Eén lot a € 3,= waarvan € 2,60 voor de Club!)
Er zijn door onze jongste leden meer dan 300 loten verkocht met een opbrengst van bijna € 1.000,=!! –Meisjes en jongens, bedankt!-
Deze opbrengst zal worden gereserveerd voor de Sporthal.
In 2016 gaat ODIZ-Frogs weer meedoen met dezelfde doelstelling en zullen ALLE Senioren-, Junioren-, Jeu de Boules- en overige jeugdleden worden ingezet om een record hoeveelheid loten te verkopen!!
Wij zullen alle mogelijkheden moeten aangrijpen om fondsen te genereren voor onze droom!

Doe en denk mee.

Jan Melief

Een reactie plaatsen