Contributie

De contributies voor honk- en softbal zijn inclusief bondsafdracht (KNBSB) en verzekeringen. Contributies voor Petanque zijn exclusief eventuele competitiekosten.

De vaststelling van de contributie wordt gebaseerd op de leeftijd die bereikt wordt in het speeljaar.
Voorbeeld: Een jeugdlid bereikt tussen 1 januari en 31 december 2024 de leeftijd van 12 jaar. Dan wordt de contributie Jeugd onder 18 jaar in rekening gebracht.

Jaarlijkse contributiefacturen zullen verstuurd worden in februari en dienen betaald te worden voor 1 maart 2024.

Halfjaarlijkse contributies zullen verstuurd worden in januari 2024 en juli 2024 en dienen betaald te worden voor 1 maart 2024 en 1 september 2024.

Contributie 2024 Honkbal & Softbal

LeeftijdContributie
Senioren (vanaf 18 jaar)€ 225 per jaar
Dubbellid€ 250 per jaar
Jeugd onder 18€ 175 per jaar
Jeugd onder 12€ 150 per jaar

Contributie 2024 Petanque

Contributie
Petanque€ 65,00 per jaar (excl licentie)

Contributie 2024 Overig

Type lidmaatschapContributie
Kidsclub€ 10,00 per jaar
Niet spelend€ 55,00 per jaar
Donateur€ 50,00 per jaar
Recreant€ 100 per jaar

Bij niet tijdige betaling is penningmeester gerechtigd per betalingstermijn € 5,00 extra in rekening te brengen.

Voor overmaken van contributies het volgende rekeningnummer gebruiken: NL16RABO0318179555 tnv Odiz Frogs, bij overboeking graag de naam van het betreffende lid vermelden en welke periode het betreft.

Gezinskorting

Als meerdere leden binnen een familie woonachtig zijn op hetzelfde adres kan men mogelijk in aanmerking komen voor een contributiekorting:

  • 3 leden (waarvan minimaal 2 senioren): 10% korting
  • 4 leden (waarvan minimaal 2 senioren): 15% korting
  • 5 leden (waarvan minimaal 2 senioren): 20% korting