Contributie

De contributies voor honk- en softbal zijn inclusief bondsafdracht (KNBSB) en verzekeringen. Contributies voor Petanque zijn exclusief eventuele competitiekosten.

De vaststelling van de contributie wordt gebaseerd op de leeftijd die bereikt wordt in het speeljaar.
Voorbeeld: Een jeugdlid bereikt tussen 1 januari en 31 december 2020 de leeftijd van 12 jaar. Dan wordt de contributie Jeugd 12-15 jaar in rekening gebracht.

Jaarlijkse contributiefacturen zullen verstuurd worden in januari en dienen betaald te worden voor 1 maart 2020.

Halfjaarlijkse contributies zullen verstuurd worden in januari 2019 en juli 2019 en dienen betaald te worden voor 1 maart 2020 en 1 september 2020.

Contributie 2020 Honkbal Softbal Beeball

LeeftijdContributie
Senioren (vanaf 18 jaar)€ 194,30 per jaar
Dubbellid€ 214,30 per jaar
16-17 jaar€ 156,60 per jaar
12-15 jaar€ 131,60 per jaar
10-11 jaar€ 119,60 per jaar
5-9 jaar€ 100,40 per jaar

Contributie 2020 Petanque

Contributie
Petanque€ 56,10 per jaar (excl licentie)

Contributie 2020 Overig

Type lidmaatschapContributie
Niet spelend€ 46 per jaar
Donateur€ 38,50 per jaar
Recreant€ 80 per jaar

Bij niet tijdige betaling is penningmeester gerechtigd per betalingstermijn € 5,00 extra in rekening te brengen.

Voor overmaken van contributies het volgende rekeningnummer gebruiken: NL16RABO0318179555 tnv Odiz Frogs, bij overboeking graag de naam van het betreffende lid vermelden en welke periode het betreft.

Gezinskorting

Als meerdere leden binnen een familie woonachtig zijn op hetzelfde adres kan men mogelijk in aanmerking komen voor een contributiekorting:

  • 3 leden (waarvan minimaal 2 senioren): 10% korting
  • 4 leden (waarvan minimaal 2 senioren): 15% korting
  • 5 leden (waarvan minimaal 2 senioren): 20% korting