Contributie

De contributies voor honk- en softbal zijn inclusief bondsafdracht (KNBSB) en verzekeringen.Contributies voor Petanque zijn exclusief eventuele competitiekosten.

De vaststelling van de contributie wordt gebaseerd op de leeftijd die bereikt wordt in het speeljaar.
Voorbeeld: Een jeugdlid bereikt tussen 1 januari en 31 december 2018 de leeftijd van 12 jaar. Dan wordt de contributie Jeugd 12-15 jaar in rekening gebracht.

Jaarlijkse contributiefacturen zullen verstuurd worden in januari en dienen betaald te worden voor 1 maart 2018.

Halfjaarlijkse contributies zullen verstuurd worden in januari 2018 en juli 2018 en dienen betaald te worden voor 1 maart 2018 en 1 september 2018.

Contributie 2018 Honkbal Softbal Beeball

Leeftijd Contributie
Senioren (vanaf 18 jaar) € 192 per jaar
Dubbellid € 212 per jaar
16-17 jaar € 155 per jaar
12-15 jaar € 130 per jaar
10-11 jaar € 118 per jaar
5-9 jaar € 99 per jaar

Contributie 2018 Petanque

Contributie
Petanque € 56,10 per jaar (excl licentie)

Contributie 2018 Overig

Type lidmaatschap Contributie
Niet spelend € 46 per jaar
Donateur € 38,50 per jaar

Bij niet tijdige betaling is penningmeester gerechtigd per betalingstermijn € 5,00 extra in rekening te brengen.

Voor overmaken van contributies het volgende rekeningnummer gebruiken: NL16RABO0318179555 tnv Odiz Frogs, bij overboeking graag de naam van het betreffende lid vermelden en welke periode het betreft.