ODIZ Frogs werkt samen met Meedoen Zaanstad en Jeugdsportfonds

Hoewel ODIZ Frogs als vereniging lage contributiebedragen per seizoen hanteert zijn er toch gezinnen waarvoor het opbrengen van deze contributie moeilijk is. Omdat we toch alle kinderen de mogelijkheid willen geven om te kunnen sporten werken we nauw samen met het Jeugdsportfonds en Meedoen Zaanstad in die gevallen waarbij het aan financiële middelen ontbreekt om lid te worden.
Ook kunnen vaak de kosten van tenue, pet en handschoen worden aangevraagd.
Aanvragen kunnen niet rechtstreeks worden ingediend bij ODIZ Frogs, dit dient u te doen bij Meedoen Zaanstad die vervolgens contact opnemen met ODIZ Frogs.

Jeugdsportfonds

Dromen kunnen ze, nu nog een kans om het waar te maken.
Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Dankzij het Jeugdsportfonds kunnen zij hun sportdroom waar maken. Het Jeugdsportfonds heeft als doel dat alle kinderen moeten kunnen sporten en betaalt de contributie en benodigde sportattributen. Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidszorg (zg. intermediairs). Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen.
Voor meer informatie zie Website Jeugdsportfonds.

Wat is Meedoen Zaanstad?

Samen met het Jeugdsportfonds (JSF) maakt de gemeente Zaanstad het voor gezinnen met lage inkomens mogelijk dat alle kinderen toch kunnen sporten en aan cultuur deel kunnen nemen. Kinderen uit gezinnen met lage inkomens kunnen op dit moment helaas door geldgebrek niet altijd sporten. Maar meedoen nu is participeren later! Actief zijn is gezond voor lichaam en geest. Talentontwikkeling is goed voor de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Door middel van Meedoen Zaanstad geven we ook kinderen uit gezinnen met lage inkomens een kans! Door ouders van kinderen met lage inkomens kan bij de gemeente Zaanstad een aanvraag ingediend worden voor de Regeling Schoolgaande Kinderen. Voorwaarden vindt u ook op deze site. Ouders van kinderen met lage inkomens kunnen via deze webwinkel ‘shoppen’ bij sportverenigingen en culturele instellingen voor hun kinderen. Zij doen dit met een vanuit de gemeente, JSF en JCF toegekend budget
Voor meer informatie zie Website Meedoen Zaanstad.