Opzegging

Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap van ODIZ Frogs willen beëindigen dan dient dit voor 1 december te geschieden. Indien u later opzegt wordt er contributie voor het opvolgende jaar in rekening gebracht.

Bij opzeggen voor 1 maart van het speeljaar dan dient u een half jaar contributie te voldoen. Zegt u 1 maart of later op dan dient u een volledig contributiejaar te voldoen

Bij overschrijving dient u eerst aan alle financiële verplichtingen bij Odiz Frogs te hebben voldaan, gesponsorde kleding, tassen en materiaal van de club retour gegeven zijn, voordat de secretaris zijn handtekening kan geven voor akkoord overschrijving.

Opzegging per onderstaand formulier, email naar ledenadministratie@odizfrogs.nl of per post:

Ledenadministratie ODIZ Frogs
Falster 100
1506 BN Zaandam

Opzegging dient door leden zelf bij de ledenadministratie via mail of post te worden aangemeld. Opzegging via-via wordt niet geaccepteerd.