Van de Voorzitter

2015 ligt alweer bijna achter ons, een jaar waarin er veel werk is verzet binnen de vereniging.

Langs deze weg zou ik alle vrijwilligers die zich hebben ingezet bij het verbouwen van ons clubgebouw, bestuurskamer en de diverse kleinere en grotere aanpassingen op en aan ons complex ongelofelijk willen bedanken.

Organisatorisch hebben wij de vereniging aardig op de rit en zullen wij ons in 2016 moeten richten op de sportieve prestaties van de diverse teams waarbij aan een ieder zal worden gevraagd toch vooral de zaal- en buitentrainingen te bezoeken.

Elk Odiz-Frogs lid zal zich moeten inzetten om een ledengroei te realiseren, dit geldt niet op de laatste plaats voor de Jeu de Boules-leden waar een lichte terugloop van het aantal leden valt waar te nemen.
Ook voor de Boulers streven wij naar een ledengroei.

Daarnaast zal ook in 2016 de werkgroep “Sporthal” druk doende zijn met het plannen maken en fondsen werven om tot de realisatie van de door ons zo begeerde sporthal op ons complex te komen.

Ik zou dan ook elk Odiz-Frogs lid en een ieder die Odiz-Frogs een warm hart toedraagt van harte willen uitnodigen onze Nieuwjaarreceptie op zondag 3 januari 2016 vanaf 14.00 uur te bezoeken om onder het genot van een hapje en een drankje even met elkaar bij te praten en de nieuwe inrichting van ons clubgebouw en bar te bewonderen.

Fijne feestdagen en tot 3 januari.

Jan Melief

Een reactie plaatsen