Sportlink

Elk lid van ODIZ Frogs heeft de mogelijkheid om een Sportlink account aan te maken en zo via de KNBSB app alle wedstrijden, standen, medespelers, etc van het eigen team in te zien.

Stappenplan app

  1. Download de KNBSB app uit de app store of playstore.

2. Open de app en klik op registreren (als je nog geen Sportlink account hebt) of op inloggen (als je al een sportlink account hebt).

3. Registreer met het emailadres waarmee je bekend bent bij de ODIZ Frogs. Dit is het emailadres waar je ook de nieuwsbrief en facturen op ontvangt. In sommige gevallen is dit het emailadres van de ouders. Je kan er dan voor kiezen om een apart emailadres (bijvoorbeeld dat van de ouders) op te geven voor de facturatie van de contributie. Stuur om dit te regelen een mailtje naar ledenadministratie@odizfrogs.nl en geef daarin duidelijk aan welke emailadressen je waarvoor wenst te gebruiken.

Belangrijk is dat het emailadres dat je wenst te gebruiken voor de app uniek is (en dus niet al door een ander ODIZ Frogs lid wordt gebruikt).

4. Je krijgt een email toegestuurd met een activatielink. Hiermee kan je een wachtwoord kiezen en inloggen in de app.

Mocht je problemen hebben met bovenstaande stuur dan een mailtje naar algemenezaken@odizfrogs.nl. Of gebruik de instructie zoals gepubliceerd op de site van Sportlink.