Protocol herstart trainingen ODIZ Frogs “veiligheid en hygiëne”

Laatste update: 21 maart 2021

Uitgangspunten

 1. Trainingen verzorgen aan zoveel mogelijk spelers, waar onderscheid gemaakt wordt tussen de leeftijdsgroep t/m 26 jaar en de leeftijdsgroep vanaf 27 jaar
 2. Veiligheid trainers en spelers
 3. Hygiëne maatregelen op het veld

Trainingen

Vanaf dinsdag 16 maart kan er weer door iedereen getraind worden. Trainingen zijn volgens schema, hier kan niet van af geweken worden. Er mag alleen buiten getraind worden, de Dome mag niet gebruikt worden.

Het trainingsschema is zo opgesteld dat elk team na de training 15 minuten te tijd heeft om alles op te ruimen en het veld te verlaten voordat er een nieuwe team komt(houd deze tijden dan ook strikt aan!!). Het trainingsschema en de regels kunnen worden aangepast zodra hier aanleiding voor is, we zullen jullie daar van op de hoogte houden. Als er geen ander schema of andere regels worden gecommuniceerd zullen deze ten aller tijden van toepassing zijn!

Spelers moeten zich vooraf aanmelden voor de training en er moet een presentielijst bijgehouden worden.

Verder geldt uiteraard voor zowel spelers als trainers dat wanneer je klachten hebt (verkoudheid, koorts) of anderszins in de risicogroep van het RIVM valt, je thuis blijft.

Ouders/publiek zijn niet toegestaan binnen het complex, tenzij ze een rol als trainer/coach hebben. De kantine en het kleedgebouw zijn gesloten, de toiletten in de hal van de kantine zijn beschikbaar.

Leidraad zijn de richtlijnen van het RIVM en https://nocnsf.nl/sportprotocol

Specifieke maatregelen terrein ODIZ Frogs:

 • Niet in de Dome,
 • Niet in de Kantine,
 • Niet in de kleedkamers,
 • Toiletten in de hal van de kantine gebruiken.
 • Na de activiteit het terrein direct weer verlaten.
 • Hou je aan de looproutes
 • Er kan niet buiten de gestelde tijden gebruik gemaakt worden van het terrein.

We vragen de coaches en trainers om toezicht te houden op het handhaven van de regels, als er mensen zijn die bewust aantoonbaar de regels overtreden en dit leid tot boetes kan de vereniging deze boetes op de bewuste mensen verhalen!

Trainingsaanpak per leeftijdsgroep

Leeftijdsgroep t/m 26 jaar

Spelers desinfecteren hun handen voor de training op het veld, daar zijn desinfectiemiddelen aanwezig die ook tussendoor gebruikt kunnen worden om materialen te desinfecteren. In deze leeftijdsgroep hoeft de 1,5 meter tussen de spelers niet in acht genomen te worden. Wel dient er 1,5 meter tussen spelers en trainer(s) te zijn en zullen de trainers onderling ook de 1,5 meter afstand behouden.

Leeftijdsgroep vanaf 27 jaar

Spelers desinfecteren hun handen voor de training op het veld, daar zijn desinfectiemiddelen aanwezig die ook tussendoor gebruikt kunnen worden om materialen te desinfecteren. Iedereen dient 1,5 meter afstand te houden. De spelers mogen alleen in groepjes van maximaal 4 trainen. De samenstelling van de groepjes mogen tijdens de training niet wijzigen. Hier zal dus rekening mee gehouden dienen te worden bij het maken van de trainingsopzet. Dit zal per team anders zijn. Trainers mogen wel tussen de diverse groepen wisselen voor instructie of oefeningen uitvoeren

Trainingsopzet vanaf 27 jaar

Maak stations, waarbij de samenstelling van de groepen niet gewijzigd mag worden.

Veiligheid

Om de veiligheid van trainers en kinderen te borgen maken we afspraken over:

 1. Halen en brengen en looproute terrein ODIZ Frogs
 2. Materiaalgebruik
 3. Veld/dugout indeling
 4. Social distancing (1,5 m) op het veld

Halen en brengen

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training.
 • Kinderen worden aan het begin en eind van de training bij de toegangspoort (bij de parkeerplaats) gebracht en gehaald. Ouders houden hier ook rekening met de 1,5 m afstand van anderen.
 • Alleen kinderen die op dat moment training hebben mogen het complex op, geen broertjes of zusjes die wellicht eerder of later training hebben.
 • Ouders komen niet op de velden tenzij op afspraak. In dat geval worden ze bij de hoofdpoort (bij de parkeerplaats) opgehaald door degene met wie ze een afspraak hebben.
 • Kinderen worden niet gezamenlijk met andere teamgenoten of in groepen gebracht.
 • Ook carpoolen voor volwassenen is niet toegestaan.
 • Gebruik de aangegeven looproutes.

Materiaalgebruik

 • Spelers nemen waar mogelijk eigen materiaal mee naar de trainingen.
 • Materiaal wordt niet uitgeleend aan elkaar, behalve als het niet anders kan (als een kind geen eigen knuppel of helm heeft bv). In dat laatste geval wordt het materiaal eerst ontsmet voor het wordt overgedragen. Ontsmettingsmiddel is op het veld aanwezig.
 • Gebruik, indien mogelijk, slaghandschoentjes bij gebruik van gedeelde knuppels en catcherhandschoenen.
 • Elk team traint met zijn eigen ballen, er worden geen ballen tussen de teams gedeeld.

Dugouts en velden

 • Gebruik alleen het veld dat je team is toegewezen.
 • Dugouts worden NIET gebruikt. Het is onmogelijk om 1,5 afstand te houden. Leg je spullen langs het hek op voldoende afstand van elkaar.
 • Elke slagkooi mag door maximaal 2 personen tegelijk gebruikt worden, 1 slaan en 1 bediening. waar iedereen uiteraard 1,5 meter afstand houdt.
 • De toiletten, indien nodig, in de achterste kleedkamers 3 en 4 zijn beschikbaar. Kleedkamer 3 heren en kleedkamer 4 dames.

Social-distancing op het veld

 • Wacht tot het andere team het veld verlaten heeft, voor dat je het veld betreedt.
 • Spelers en/of trainers die (verkoudheids)klachten en/of koorts hebben mogen niet komen trainen.
 • Verder gelden de algemene coronaregels: niezen in je elleboog, veel handen wassen, geen handen schudden, geen hi-fives etc
 • Spelers of begeleiders in een risicogroep als beschreven door RIVM mogen niet meetrainen, tenzij specifieke toestemming van een arts.

Hygiëne

Goede hygiëne maatregelen kunnen niet alleen de verspreiding van het virus helpen tegengaan, maar ook bijdragen aan het veiligheidsgevoel van iedereen die op ons complex aanwezig is. Onderstaande maatregelen worden door ons voorbereid. Dit doen we overigens in samenspraak met de richtlijnen van de KNBSB. Het betreft nog geen uitputtende lijst, maar voorziet wel in het meest basale.

 • Op het veld zijn spuitflacons met desinfecterende middelen beschikbaar. 
 • In de kast bij de ingang van de kantine kan je handen wassen, papieren handdoekjes zijn beschikbaar voor afdrogen. Gooi deze na gebruik direct weg. Houdt 1,5 meter afstand.
 • De hygiëne afspraken op de club worden duidelijk besproken met de spelers en trainers. Hier gelden hele duidelijke regels voor waar trainers moeten toezien op de naleving.
 • Per team is er een trainer/coach verantwoordelijk gemaakt voor het naleven van de ‘niet-sportieve’ afspraken

Communicatie

Eventuele updates worden via de coaches met de teams gedeeld. Bij grote aanpassingen op dit beleid zal door het bestuur een algemene nieuwsbrief naar alle betrokken leden verzonden. De nieuwste versie van dit protocol is ten allen tijde in te zien op odizfrogs.nl/coronaprotocol

Corona Contactpersoon

Gemeente Zaanstad vereist dat er één contactpersoon vanuit de club is voor het naleven van de corona gerelateerde regels, in ons geval is dat:
Eric Stans (eric@odizfrogs.nl), lid van honkbal en softbalzaken.