Kerstboodschap van de Voorzitter

2020 achter ons latend kunnen wij vaststellen dat dit ook voor Odiz-Frogs een bijzonder jaar is geweest.
De Corona-crisis heeft wereldwijd vrijwel een ieder op enigerlei wijze getroffen en mijn inziens is het eind nog niet in zicht.
Half maart, toen de honk- en softbalcompetitie op punt van beginnen stond, zette de Regering met haar beperkende maatregelen een dikke streep door onze plannen, moest ons clubgebouw gesloten blijven en werden de competities, het Jeu de Boules en alle toernooien uitgesteld of in zijn geheel geannuleerd.
Bijzondere inspanningen door het Bestuur en niet in de laatste plaats, door Eric Stans als “Corona-coordinator”, hebben er toe bijgedragen dat trainingen, onder strenge door de Gemeente en het NOC/NSF opgelegde protocollen, doorgang konden vinden voor onze leden onder de 18 jaar. Na 1 juli, toen de maatregelen wat versoepeld werden, kon er weer een balletje door onze boulers gegooid worden en werd de competitie in verkorte vorm versneld afgewerkt tot opnieuw verscherpte maatregelen van de Regering hier een abrupt einde aan maakte en de boel weer op slot ging.
Alle activiteiten op ons complex moesten worden gestaakt hetgeen, naar het zich laat aanzien, tot zeker 19 januari 2021 zo zal blijven.
Het voorgaande heeft er toe bijgedragen dat de inkomsten uit de kantine over 2020, ten opzichte van 2019, vrijwel zijn gehalveerd!
Een spontane actie onder de leden om middels de Vriendenclub ODIZ enigszins financieel te steunen, alsmede het gebruik kunnen maken van twee subsidie regelingen van de Regering én dat vrijwel ieder lid, ondanks het beperkte aanbod, keurig zijn of haar contributie heeft voldaan hebben er voor gezorgd dat wij 2020 met een positief saldo kunnen afsluiten.
Met enige zorg kijk ik vooruit naar 2021 en vrees dat wij na 19 januari nog niet klaar zijn met het Covid19-monster. Als er vanaf 8 januari gevaccineerd gaat worden, zal een ieder bij aanvang van de competitie eind maart nog niet aan de beurt zijn geweest en moeten wij afwachten of en zo ja hoe er gespeeld gaat worden.
Onze boulers zijn wellicht eerder aan de beurt om een prik te krijgen maar ook dan moeten wij bekijken op welke wijze er een balletje gegooid kan worden.
Door al het gedoe rond Corona zal er in 2021 geen Nieuwjaarsreceptie mogen worden georganiseerd, hoewel dit evenement in 2020 slecht werd bezocht is het voor het Bestuur en niet in de laatste plaats voor mij persoonlijk een moment om even stil te staan bij het afgelopen jaar en het glas te heffen op het nieuwe jaar.
Daarom loop ik met de gedachte rond om op zaterdag 26 juni 2021 een BBQ-party voor ALLE leden te organiseren waarbij wij ’s-Middags beginnen voor de BeeBallertjes, pupillen en adspiranten doorlopend in de namiddag en avond voor de junioren, senioren en boulers (uiteraard met aanhang). Het Bestuur regelt het vlees, sauzen en brood! Zet deze datum alvast in je agenda, want ik verwacht dat IEDEREEN komt! Nadere info volgt.
Ik wens een ieder een heel fijn Kerstfeest en een vooral gezond en sportief 2021!

Jan Melief