In memoriam

in memoriam

Dinsdag 11 mei j.l. bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van Tom Geerlings.

Tom Geerlings

Eind jaren 50 in de vorige eeuw was Tom actief bij ODIZ Frogs als honkballer en wedstrijdsecretaris, later heeft hij ook nog de rol van coach opgenomen.

Zoals uit het overlijdensbericht valt op te maken heeft ODIZ en vooral het honkbal een prominente plaats in zijn leven ingenomen.

Tom heeft de respectabele leeftijd van 89 jaar bereikt.

Het bestuur van ODIZ Frogs wenst de nabestaanden veel sterkte toe in het verwerken van dit verlies.

Jan Melief, voorzitter ODIZ Frogs